Sprawy karne

Sprawy karne na każdym etapie postępowania

Kancelaria świadczy pomoc w sprawach karnych na każdym etapie postępowania, zarówno sądowego jak i w postępowaniu przygotowawczym. Ze względu na wielką wagę spraw karnych oraz często ich zaskakujący charakter staramy się przeprowadzić naszych klientów przez niuanse postępowania karnego w sposób pragmatyczny i rzeczowy. Reprezentujemy również pokrzywdzonych przestępstwem, występując w roli oskarżyciela posiłkowego i prywatnego.