Sprawy cywilne

Rozwiązanie małżeństwa i sprawy rodzinne

W zakresie postępowań o rozwiązanie małżeństwa i spraw rodzinnych, zdajemy sobie sprawę z delikatności materii, oraz bagażu emocjonalnego klientów je zlecających. Staramy się za każdym razem wybrać optymalne dla każdej sytuacji rozwiązanie mając na względzie zarówno dobro klienta jak i założone cele postępowania. Nie narzucamy rozwiązań starając się uwzględnić żądania klientów i połączyć je z realiami procedury cywilnej.
W zakresie spraw działowych, zarówno przy podziale majątku dorobkowego jak i w postępowaniach o dział spadku stawiamy na szybkość postępowania, która uwzględnia daleko idący interes klienta. Prowadzimy mediacje oraz negocjacje zmierzające do ugodowego rozwiązania problemów, a gdy one zawiodą prowadzimy sprawy przed sądem.