Adwokat Andrzej K. Bełza

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Odbył aplikację adwokacką i zakończył pozytywnym złożeniem egzaminu w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2007 roku członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu, a od 2012 roku związany z Izbą Adwokacką w Wałbrzychu.

Doświadczenie zdobywał zarówno w dużych spółkach prawnych na terenie Wrocławia, jak również prowadząc indywidualną praktykę adwokacką. Wieloletni kontakt z klientami indywidualnymi pozwala mu na osobiste podejście do każdej zleconej sprawy. Założeniem prowadzonej indywidualnej praktyki była pomoc ludziom, sprowadzająca się do wyboru spraw indywidualnych ponad obsługę wielkich przedsiębiorstw.

Posiada kompleksowe doświadczenie w realizacji i prowadzeniu spraw cywilnych, a także w realizacji prawa do obrony w postępowaniach karnych na każdym etapie postępowania.

Współpracuje z wieloma podmiotami, prowadząc również postępowania transgraniczne. Świadczy pomoc prawną w języku niemieckim i angielskim.

W 2018r. adw. Andrzej Bełza na terenie siedziby kancelarii zajął drugie miejsce w plebiscycie „Orły Prawa”.
Doświadczenie zdobyte w trakcie działalności pozwala mu na dokonywanie kompleksowych analiz prawnych oraz udzielanie skutecznej pomocy w zakresie postępowania karnego i cywilnego.